Aktualizacja BIP (zrealizowana)

2012-06-27 23:06

W trakcie obrad VI Sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował o uaktualnienie informacji (z naciskiem na dział aktualności) znajdujących się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gminasedziejowice.pl).

Stan: Zrealizowana