Będzie Fundusz Sołecki na 2015 rok

2014-03-30 14:47

28 marca 2014 r. Rada Gminy Sędziejowice podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sędziejowice na 2015 rok funduszu sołeckiego.

FUNDUSZ SOŁECKI są tą to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. To forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom.

Warto przypomnieć, że 11 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław odwiedził Starostwo Powiatowe w Łasku i w obecności sołtysów z terenu Powiatu Łaskiego podpisał nowelizację Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Zwiększenie wysokości zwrotu środków z budżetu państwa przeznaczonych na fundusz sołecki, jego stabilizacja i możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw przez sołectwa – to najważniejsze elementy nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim.

Komentarz na blogu radnego DARIUSZA CIEŚLAK w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego