Bank Żywności - Pomoc Najbardziej Potrzebującym PEAD

2012-06-14 19:09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice informuje, iż w dniu  6 lipca (piątek) 2012 r. będzie wydawana żywność w ramach unijnego Programu Pomoc Najbardziej Potrzebującym PEAD.

Pomoc otrzymają rodziny i osoby, które są podopiecznymi Ośrodka Pomocy i znana jest ich sytuacja materialna. Pozostałe osoby chcąc skorzystać z tej formy pomocy muszą udokumentować swoją sytuację finansową, materialną, zdrowotną  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Wydawanie żywności będzie się odbywało w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.