Będzie nowe studium Gminy Sędziejowice

2015-10-12 22:24

Gmina Sędziejowice będzie miała nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Trwa nabór wniosków do nowego projektu.

Gmina Sędziejowice zgodnie z decyzją radnych podjętą na ostatniej sesji Rady Gminy Sędziejowice przystępuje do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Studium będzie obejmowało obszary gminy Sędziejowice. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu studium i do prognozy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach do dnia 10.11.2015 r. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy wraz z przedmiotem wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Czytaj więcej