Budżet na 2011 rok i 2 interpelacje na IV sesji

2011-02-26 14:40

 

W czwartek 24 lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010-2014. Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Budżet gminy ze względu na trudną sytuację finansową jest w tym roku ubogi w duże inwestycje. W dużej mierze przewiduje dokończenie otwartych już projektów. Najpoważniejszą inwestycją gminy w roku 2011 będzie zakup koparki, na który przeznaczona została kwota 350 tysięcy złotych.

Trudna sytuacja finansowa gminy oraz kilka innych czynników wpłynęły również na to, że radni gminy zdecydowali się nie wyodrębniać w budżecie gminy na 2012 rok funduszu sołeckiego. W budżecie na 2011 roku Lichawa otrzymała z tego tytułu do wykorzystania 10.842 złotych.

Czwartkowa sesja była wyjątkowo obfita w interpelacje. Szczególnie aktywni w tym punkcie obrad okazali się sołtysi, których kadencja dobiega końca. W dniach od 15 marca do 15 kwietnia na terenie gminy przeprowadzone zostaną wybory nowych sołtysów i rad sołeckich.

Tak jak na poprzednich sesjach nie zabrakło interpelacji dotyczących naszego sołectwa. Pierwsza dotyczyła podmywania i erozji nowej, oddanej pod koniec 2010 roku drogi łączącej Lichawe z Kamostkiem. Druga natomiast była wnioskiem o modernizację i skuteczną naprawdę drogi prowadzącej w głąb wioski. Obie interpelacje zgłosił radny Dariusz Cieślak. Wójt gminy Pan Jerzy Kotarski tradycyjnie udzielił krótkich odpowiedzi na interpelacje, ale oficjalnej stanowisko opublikujemy dopiero po uzyskaniu pisemnych odpowiedzi.