Fundusz Sołecki na dalszy remont świetlicy

2014-10-03 23:05

W środę 24 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Lichawie, którego głównym punktem było wykorzystanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2015 r.

Zebranie cieszyło się sporym zainteresowaniem, ponieważ obecnych było ponad trzydziestu mieszkańców Lichawy. Obecny był również wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski oraz radny Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak. Spotkaniu przewodniczyła Sołtys Marianna Tokarek.

Na początku wójt Jerzy Kotarski w kilku słowach przybliżył zebranym system funkcjonowania funduszu sołeckiego.

Następnie głos zabrał radny Dariusz Cieślak, który również przedstawił kilka informacji dotyczących funduszu sołeckiego oraz poddał pod rozwagę przeznaczenie środków na 2015 rok na dalsze prace remontowe na świetlicy wiejskiej, ze względu na zaawansowanie prac. W rezultacie powstał wspólny wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej, żeby środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na remont i modernizację sufitu oraz ścian w świetlicy wiejskiej w Lichawie, a także modernizację instalacji elektrycznej na sali. Innych wniosków nie zgłoszono. Wniosek zgłoszony przez Sołtysa i Radę Sołecką został przyjęty jednogłośnie.

W rezultacie, w poniedziałek 29 września w Urzędzie Gminy Sędziejowice złożony został wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. realizacji zadania polegającego na: „Remoncie i modernizacji sufitu oraz ścian w świetlicy wiejskiej w Lichawie, a także modernizacji instalacji elektrycznej na sali”.