Funduszy mało, ale oznaczenia będą

2011-07-24 18:14

Wójt gminy Sędziejowice odpowiedział na interpelacje dotyczące sołectwa Lichawa złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2011 r.

Pierwsza interpelacja dotyczyła potrzeby ustawienia dodatkowej tablicy ogłoszeniowej w części wioski położonej za torami kolejowymi. Wójt Jerzy Kotarski mimo iż instalowanie nowych tablic nie było planowane w budżecie gminy na rok 2011, zapewnił, że po wygospodarowaniu odpowiednich środków, tablica zostanie wykonana i ustawiona.

Druga sprawa dotyczyła oznaczenia wjazdów do wioski jako obszaru zabudowanego.  Podobnie, jak w pierwszym przypadku, po wygospodarowaniu odpowiednich środków znaki zostaną zakupione i ustawione.