III Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowice

2014-05-01 17:28

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach zaprasza wszystkich miłośników kultury, tradycji, historii NA III RAJD ROWEROWY PO GMINIE SĘDZIEJOWICE „GRAJ W DZIEDZICTWO – ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ” w związku z 75 rocznicą jej wybuchu w dniu 10 MAJA 2014 r. o godz.10.00.

REGULAMIN III RAJDU ROWEROWEGO „GRAJ W DZIEDZICTWO – ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ” – akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” 

10 maja 2014 roku (sobota) godz.10.00

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach

Cele rajdu:

  • utrwalanie tradycji patriotycznych i prezentowanie miejsc pamięci na terenie gminy, kultywowanie pamięci o Bohaterach II wojny światowej, 
  • popularyzacja roli książki i bibliotek wśród mieszkańców Sędziejowic;
  • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych najbliższych okolic Sędziejowic;
  • integracja mieszkańców Sędziejowic i pracowników biblioteki wokół działań na rzecz lokalnej społeczności
  • wzbogacenie ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza;

Start: 10 maja godz. 10.00
Plac przed pomnikiem Powstańców 1863 r. w centrum Sędziejowic- godz. 10.00
Trasa rajdu (około 25 km):Sędziejowice – Lichawa – Emilianów – Grabia – Sobiepany – Podule – Grabno – Zamość – Siedlce (20 km.).

Zgłoszenia uczestnictwa w bibliotece oraz filiach bibliotecznych w terminie do dnia maja 2013 r. w godzinach od 10.00 do 7 maja godz.16.00

Wpisowe w wysokości 13,00 - zł obejmuje ubezpieczenie uczestnictwa w rajdzie, kiełbaski, pieczywo i napoje chłodzące, apteczkę pierwszej pomocy.
W przypadku osób nieletnich wymagany jest udział rodzica/opiekuna bądź pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz sprawny rower. Zalecany jest kask ochronny oraz kamizelka odblaskowa, w kolorze pomarańczowym:) Poczęstunek i „coś dla ducha” w sali OSP Siedlce. ZAPRASZAMY!!!