Marianna Tokarek Sołtysem Lichawy

2015-03-25 21:35

Marianna Tokarek została po raz kolejny wybrany na funkcję Sołtysa Sołectwa Lichawa. Była jedyną zgłoszoną kandydatką do tej funkcji i otrzymała mandat zaufania od zebrania wiejskiego na następną, czteroletnią kadencję.

Zebranie wiejskie, które obradowało 24 marca br. zdecydowało również, że zwiększony zostanie skład Rady Sołeckiej z 3 do 5 osób. W skład rady, po głosowaniu tajnym weszli: Alina Piórek, Małgorzata Komorowska, Agata Mirowska, Jarosław Mirowski oraz Mateusz Tarka.

W zebraniu wiejskim udział wzięli również przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, który pełnił funkcję przewodniczącego zebrania oraz wójt gminy Jerzy Kotarski. Usługę administracyjną z ramieniu urzędu zapewniła Agnieszka Szewczyka z Biura Rady Gminy Sędziejowice.