Nabór wniosków o przyznanie płatności za 2013 r.

2013-03-26 20:18

Od dnia 15 marca 2013 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie płatności za 2013 r. Wnioski można składać również przez Internet.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na jednym formularzu można ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe.

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowane będą następujące rodzaje płatności:

1) jednolita płatność obszarowa,

2) wsparcie specjalne:

- specjalna płatność obszarowa,

- płatność do krów (stosowana jest w województwach Polski południowo-wschodniej: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim),

- płatność do owiec (obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie),

- płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości (przyznawana jest rolnikom uprawiającym tytoń w tradycyjnych rejonach uprawy tytoniu),

3) płatności oddzielne:

- płatność do pomidorów,

- płatność do owoców miękkich,

- płatność cukrowa,

4) przejściowe wsparcie krajowe:

- wsparcie w sektorze I,

- wsparcie w sektorze upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

- wsparcie w sektorze chmielu,

- wsparcie w sektorze skrobi ziemniaczanej,

- wsparcie w sektorze tytoniu.

Zasadniczy termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2013 r. potrwa do 15 maja br. Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po tej dacie, tj. do 10 czerwca 2013 r., jednakże wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności.

 

Źródło: https://www.minrol.gov.pl/