Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice

2013-04-21 19:06

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą''.