Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice

2013-05-25 23:11

Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 14.05.2013 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1.5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524,525.

Przeczytaj treść ogłoszenia