Pani Sołtys odebrała zaświadczenie

2011-05-28 12:36

Podczas VI Sesji Rady Gminy Sędziejowice wręczone zostały oficjalne zaświadczenia dla nowo wybranych sołtysów.

Zaświadczenie o oficjalnym wyborze nowym gospodarzom sołectw wręczali Wójt Jerzy Kotarski oraz Przewodniczący Rady Gminy Wacław Ułański. Przypominamy, że w Lichawie funkcję sołtysa po raz drugi z rzędu pełnić będzie Marianna Tokarek.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli kilka planowanych uchwał: min. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Pruszkowie i nowych stawkach cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej.