Są odpowiedzi na pierwsze interpelacje

2011-01-27 19:06

Wójt Gminy Sędziejowice udzielił pisemnej odpowiedzi na interpelacje złożone na III sesji Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 grudnia 2010 r. przez radnego Dariusza Cieślaka.

1)     1) W sprawie oznakowania przystanku autobusowego w miejscowości Lichawa: Brak oznakowania przystanku w Lichawie w kierunku Widawy związany jest z brakiem zgody właściciela drogi tj. zarządu województwa łódzkiego. Wójt gminy Sędziejowice występował w roku 2008 do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi o zlokalizowanie przystanku. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu po dwukrotnej wizycie na drodze odmówiła zgody na lokalizację przystanku motywując to względami bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. Sugerowano wykup tego terenu przy drodze i wykonanie zatoki autobusowej. W owym czasie takiej możliwości nie było. Gmina w bieżącym roku ponowi próby zalegalizowania nieformalnego przystanku lub poczyni starania celem innego rozwiązania problemu.

2)    2) W sprawie zaopatrzenia przystanku w kosz na śmieci: Kosze na odpady zostaną ustawione w okresie wiosennym.

3)     3) W sprawie udrożnienia i pogłębienia rowów: Udrożnienie i pogłębienie rowów zostanie określone po przeglądzie wiosennym dróg.