Sprawozdanie z przygotowań od obchodów 150-lecia Bitwy pod Sędziejowicami (zrealizowana)

2011-08-01 13:40

W trakcie IX Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny z Lichawy interpelował również o przygotowanie przez Kierownictwo Urzędu Gminy sprawozdania z przygotowań obchodów 150-lecia Bitwy pod Sędziejowicami, które będą miały miejsce na terenie naszej gminy w 2013 roku.

Stan: Zrealizowana