Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice

2016-07-11 21:37

Wyłożono do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij TUTAJ

Studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone są również do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach (pok. nr 11) w godz.: poniedziałek – piątek 07:30 – 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy, sala A.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem i wzięcia czynny udział w konsultacjach.