Symbole Lichawy: kapliczki przydrożne

2014-04-21 20:06

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym symbolem, a właściwie symbolami naszej miejscowości. Przedstawiamy wszystkie przydrożne kapliczki zlokalizowane w Lichawie, opisane w publikacji wydanej przez GBP w Sędziejowicach.

Kapliczka na wiekowej gruszy

Naszą podróż rozpoczynamy od zaprezentowania zdjęcia najstarszej kapliczki w naszej gminie. Można ją zobaczyć przy drodze, wiodącej od Lichawy do kościoła. Prawdopodobnie grusza, na której wisi  ukwiecony przybytek maryjny, liczy sobie około 200 lat. Według wiedzy mieszkańców, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pierwsza kapliczka została zawieszona tutaj w roku urodzenia pradziadka znanej mieszkanki Lichawy, w 1862. W tym też roku, młode małżeństwo z Lichawy, które nie mogło doczekać się potomstwa, postanowiło udać się w pielgrzymkę na Jasną Górę, aby poprosić Matkę Bożą o wstawiennictwo u Boga i obdarzenie ich upragnionym dziecięciem. Kapliczka została kupiona w Częstochowie, jako wotum dziękczynne. Po powrocie do domu i zawieszeniu kapliczki na drodze kościelnej, urodziła się im upragniona córka. Młodzi byli bardzo szczęśliwi i doczekali się kilku wnuków. Gdyby Niemcy nie zniszczyli tamtej kapliczki, która pamiętała czasy Powstania Styczniowego, pewnie można byłoby podziwiać ją do dziś dnia. Po wojnie mieszkańcy Lichawy postanowili sprowadzić jej podobiznę na starą gruszę. Józef Tarka sporządził nową, jednak trafiła ona do Emilianowa, gdzie wisi do dziś dnia na okazałej sośnie w lesie, a opiekuje się nią troskliwie wielu mieszkańców, starsi i młodsi. Pan Stępień z Kamostku, teść Daniela Angermana, wykonał z drewna kolejną kapliczkę, która tym razem trafiła prosto na starą gruszkę przy drodze do Sędziejowic. Niedawno nieznani sprawcy podpalili kapliczkę, przy czym spłonęła również część starego drzewa, pamiętającego wydarzenia niemal sprzed 200 lat. Z nieznanego powodu drzewo nie spłonęło do końca! Niektórzy mówią, że pragnie ono żyć, aby stanowić oparcie dla przybytku Matki Bożej w przyszłości. Warto udać się do tamtego miejsca, aby pochylić tam głowę, oddać pokłon Bogu i historii…

Kapliczka w ogródku Pana Bronisława Kostrzewy

Warto przyjrzeć się kapliczce w ogródku Bronisława Kostrzewy z Lichawy, która została wystawiona przez jego babcię, Weronikę Kostrzewę w latach 60-tych ubiegłego wieku. Drewniany kształt pierwotnej kapliczki dziś zastąpiono klinkierem.

Kapliczka Państwa Krawczyków

W 1935 r., po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, Stanisław Krawczyk postawił kapliczkę na  drewnianym słupie. Przyczyną być też mogła komasacja ziem. Z biegiem lat drewno truchlało, słupek załamał się, więc kapliczkę zawieszono na drzewie, po drugiej stronie drogi. W 2009 r., państwo Krawczykowie odnowili kapliczkę, która wróciła na swoje miejsce. Dziś jest to ta sama kapliczka, ten sam obrazek, zmieniła się tylko jej podstawa – państwo Krawczykowie ufundowali nowy, klinkierowy postument, który zwraca powszechną uwagę.

Krzyż

Pierwszy krzyż w Lichawie, na skrzyżowaniu drogi kościelnej z drogą biegnącą przez wieś, osadzono w kamieniu, przy drodze do Sędziejowic w 1911 r. Inicjatorem i wykonawcą był Józef Kaczorowski, który przyczynił się do tego, kiedy został sołtysem. Tuż obok Jan Krawczyk posadził bez. Społeczny Komitet Odnowy Wsi doprowadził do postawienia nowego krzyża w 2004 r., kilkanaście metrów od starego miejsca.

 

CAŁA PUBLIKACJA AUTORSTWA GBP W SĘDZIEJOWICACH