Szkolenie dla producentów rolnych

2015-02-13 08:44

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejonwy Zespół Doradztwa w Łasku ŁODR w Bratoszewicach zaprasza na darmowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o płatności obszarowych w latach 2015-2020.