Umowa na realizację projektu podpisana!

2017-07-04 21:41

Gmina Sędziejowice reprezentowana przez Wójta Jerzego Kotarskiego podpisała 30 czerwca br. umowę z Województwem Łódzkim na realizację projektu pn. „Lichawska Przystań - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie”.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. i będzie polegał przede wszystkim na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie i nadaniu mu charakteru rekreacyjno-integracyjnego. Oprócz tego, organizowane będę również wydarzenia integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

- W ramach realizacji projektu na terenie przy świetlicy znajdzie się m.in. mini plac zabaw, komplet mebli ogrodowych czy grill betonowy. Zakupimy również przenośne boisko do siatkówki i bramki do piłki nożnej oraz nagłośnienie i projektor multimedialny. Plac integracyjno-rekreacyjny zostanie również obsadzony tujami - wylicza Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice i autor projektu.

Wszelkie informacje na temat projektu publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej sołectwa www.lichawa.webnode.com oraz facebooku: www.facebook.com/nasza.lichawa.

Projekt „Lichawska Przystań - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.