Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

2016-08-25 22:37

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2016 roku

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania 52 932,60 PLN

Kwota dofinansowana ze środków NFOŚ i GW do kwoty 27 459,00 PLN

Kwota dofinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi do kwoty 26 911,00 PLN

Zakres zadania: przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Sędziejowice w ilości 84,02 Mg

www.wfosigw.lodz.pl