Wjazdy oznaczone

2012-12-18 20:28

Po kilku interpelacjach w sprawie oznaczenia wjazdów do Lichawy jako obszaru zabudowanego zostały zamontowane znaki informacyjne.

18 grudnia (niemal pod choinkę) oznaczone zostały wjazdy od strony zachodniej. 19 grudnia oznakowany zostanie również wjazd od strony wschodniej. Od momentu ustawienia znaków, na obszarze miejscowości obowiązywać będzie maksymalna prędkość 50 km/h.

Pierwsza interpelacja w tej sprawie pojawiła się na Sesji Rady Gminy 25 stycznia 2012 r.