Wniosek przyjęty. Inne plany na horyzoncie

2017-03-20 21:12

W poniedziałek 6 marca na świetlicy wiejskiej w Lichawie odbyło się Zebranie Wiejskie, którego głównym punktem było przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu.

Mieszkańcy sołectwo zdecydowali jednogłośnie, że Gmina Sędziejowice złoży w imieniu sołectwa wniosek o dofinansowanie projekt pn. „Lichawska Przystań – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie”. Celem projektu będzie zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie i nadanie mu charakteru rekreacyjno-integracyjnego oraz organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców sołectw (powitanie i pożegnanie lata oraz tematyczne wydarzenia sportowe i edukacyjne).

W trakcie zebrania pojawiła się również propozycja założenia stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, dzięki któremu sołectwo będzie mogło ubiegać się o środki zewnętrzne w ramach konkursów ogłaszanych m.in. przez lokalna grupę działania czy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.