"Wszystko ma swój czas..."

2011-10-30 01:11

Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono,

 

czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.
(  Koh.,3; 1-8)

 

Panie  Sekretarzu!

Jak przed wiekami nauczał Kaznodzieja, „wszystko ma swój czas” w ludzkim życiu, każda  chwila, każda czynność została dokładnie określona w Wielkiej Księdze Przeznaczenia. Lata, które Pan poświęcił gminie Sędziejowice odeszły w dal, ale przecież wszyscy wiemy, że tak naprawdę zawsze będzie Pan wspierał działania lokalne, które będą służyły dobru naszej społeczności; nadal będzie Pan z nami…

Jakże cieszymy się, że aż 17 lat Pana życia zostało przeznaczone na pracę dla naszej  gminy! Jesteśmy wdzięczni za to, że wzorcowo prowadził  Pan wszelkie sprawy przeznaczone dla sekretarza gminy. Zawsze doskonale wypełniał Pan obowiązki jako zastępca wójta. Dał się Pan poznać jako świetny szef referatu organizacyjnego i spraw społecznych. Nie szczędził Pan wysiłku, aby  działania z zakresu  kultury i oświaty osiągały najwyższy poziom. Dbał Pan o młodzież, dzieci, niepełnosprawnych… Był Pan inicjatorem powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice. Wiele serca włożył Pan w rozwój sportu i kultury fizycznej; dokładał Pan wszelkich starań, aby łączyć, a nie dzielić ludzi. Stanowił Pan wzór prawnika, nauczyciela, sportowca,  gospodarza… Za wszystkie lata  przepracowane na rzecz gminy składamy najszczersze podziękowania, wyrazy uznania i najwyższego szacunku dla Pana Osiągnięć, Wiedzy i Doświadczenia.
 


Wójt Gminy Sędziejowice
Pracownicy UG,
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
Radni, Sołtysi i Mieszkańcy gmin