Z bloga radnego: Gmina będzie tworzyć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2013-12-12 23:44

Radni Rady Gminy Sędziejowice zdecydowali jednomyślnie o konieczności opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Sędziejowice.

Podjęta na ostatniej sesji uchwała intencyjna będzie dołączona do wniosku składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Sędziejowice poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej na blogu radnego