Z bloga radnego: Pieniądze dla NGO w 2014 roku

2013-12-12 23:43

Dzisiaj w trakcie posiedzenia Komisji Socjalnej Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowaliśmy „Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

Sam projekt nie budził większych emocji, podobnie zresztą jak jego konsultacje. Prawdopodobnie dlatego, że trzeci sektor w gminie Sędziejowice przez wiele lat oparty był jedynie na jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W ostatnim czasie, przy okazji organizacji 150-lecia Powstania Styczniowego bardzo uaktywniło się Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i chwała jego członkom za to! Oby był to początek stałej obecności tego stowarzyszenia w życiu publicznym naszej gminy. Im więcej organizacji pozarządowych, tym lepszy monitoring działalności władz samorządowych, a co za tym i lepsza praca wójta, radnych czy sołtysów.

Czytaj więcej na blogu