Zebranie wiejskie rozdysponowało fundusz na 2016 rok

2015-09-30 21:54

21 września br. na świetlicy wiejskiej w Lichawie odbyło się zebranie, którego celem było  przeznaczenie środków z „funduszu sołeckiego” dla sołectwa Lichawa w 2016 roku.

Pani Sołtys Marianna Tokarek otworzyła zebranie, przywitała wszystkich gości i uczestników oraz poinformowała o celu. Następnie przedstawiła porządek zebrania wiejskiego, który uczestnicy przyjęli jednogłośnie. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

W debacie mającej na celu wskazanie celów przeznaczenia środków z „funduszu sołeckiego” dla sołectwa Lichawa zgłoszono następuje propozycje:

- wymiana okien w domu ludowym w Lichawie – 5 000,00 zł
- ogrzewanie domu ludowego w Lichawie – 1 500,00 zł
- zakup krzeseł na dużą salę w domu ludowym w Lichawie – 3 500,00 zł
- wykonanie prac modernizacyjnych na małej sali w domu ludowym w Lichawie - 3 445,34 zł

W sprawach różnych głos zabrali:

- Wójt Gminy Jerzy Kotarski poinformował uczestników spotkania o bieżących działaniach Urzędu Gminy oraz planach na przyszłość. W tym, przybliżył tematykę związaną z utworzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice.
- Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak podziękował Radzie Sołeckiej za wzorowe wykonanie funduszu sołeckiego na 2015 rok oraz pomoc w organizacji „Pożegnania wakacji w Lichawie”.