Nowości

Piszą o nas!

2011-02-23 20:56
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Łódzkiego (23.02.2011 r.) ukazał się artykuł dotyczący naszego sołectwa. Od dzisiaj sołectwo Lichawa słynie już nie tylko z pieknych okolic, lasów i doliny rzeki Grabi, ale także z efektownej i w pewnym sensie precedensowej prezentacji internetowej.

Są odpowiedzi na pierwsze interpelacje

2011-01-27 19:06
Wójt Gminy Sędziejowice udzielił pisemnej odpowiedzi na interpelacje złożone na III sesji Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 grudnia 2010 r. przez radnego Dariusza Cieślaka. 1)     1) W sprawie oznakowania przystanku autobusowego w miejscowości Lichawa: Brak oznakowania...

Trzy interpelacje dotyczące Lichawy na sesji

2011-01-13 19:03
28 grudnia odbyła się III sesja Rady Gminy Sędziejowice. Podczas posiedzenia zgłoszone zostały trzy interpelację w imieniu mieszkańców Lichawy. Radny Dariusz Cieślak poruszył na ostatniej sesji trzy problem zgłoszone mu przez mieszkańców Lichawy. Wszystkie interpelacje zgłoszone były do wójta Gminy...

10 842 złotych z funduszu sołeckiego!

2011-01-07 10:17
Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 roku ustalona została wysokość środków przypadających dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok. Naszemu sołectwu  na 2011 rok przyznano 10 842 złotych. Fundusz sołecki wyliczany jest na podstawie wzoru:   ...

Prezentacja internetowa wystartowała!

2011-01-07 10:16
Dziś została aktywowana internetowa prezentacja Lichawy. Serwis interneowy wioski został uruchomiony w celach promocyjnych i integracyjnych. Pierwszym celem projektu jest promocja Lichawy i jej walorów w całym kraju. Drugi cel natomiast to szeroko rozumiana integracja lokalnej społeczności w...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11