Bezpieczne wakacje w Lichawie (04.07.2012 r.)

Bezpieczne wakacje w Lichawie (04.07.2012 r.)

 

W świetlicy wiejskiej w Lichawie gm. Sędziejowice zorganizowano dla najmłodszych spotkanie inaugurujące sezon letni, pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Było ono elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej, której głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz dorosłych. Zebranym przekazano nie tylko niezbędną wiedzę, ale i w kilku mini konkursach nagrodzono najlepszych atrakcyjnymi nagrodami.