Kontakt

 

Marianna Tokarek (Sołtys)

Lichawa 7, 98-160 Sędziejowice

tel. (43) 677 18 89

 

Dariusz Cieślak (Radny Gminy)

Lichawa 44, 98-160 Sędziejowice

tel. 663 223 238

dariusz.cieslak@onet.pl

gg. 8524692

 

Ogólny adres mailowy:
lichawa@ww.org.pl