Interpelacje

Lustro drogowe przy skrzyżowaniu (zrealizowana)

2016-01-04 22:26
Proszę o rozważenie apelu mieszkańców Lichawy o zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg przy posesji nr 44. Uzasadnienie: Dojazd do skrzyżowania, szczególnie od strony sklepu firmowego przy Zakładzie Wędliniarskim w Lichawie, ma bardzo ograniczoną widoczność ze względu na żywopłot...

Tabliczki numeryczne przy zjeździe z drogi głównej do posesji nr 21 i 22 (w trakcie realizacji)

2015-12-30 22:27
Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie prośby mieszkańców Lichawy o zamontowania tabliczki numeryczne przy zjeździe z drogi głównej na drogę gruntową prowadzącą m.in. do posesji nr 21 i 22.   Uzasadnienie: Osoby dojeżdżające z poza miejscowości mają problem ze zlokalizowaniem wspomnianych...

Prace moderniazcyjne na boisku do siatkówki (nie zrealizowana)

2015-04-14 16:02
"Proszę o zaplanowanie w miesiącach kwiecień-maj drobnych prac modernizacyjnych na boisku do siatkówki plażowej w Lichawie (wymiana piasku, prace porządkowe) w związku z planowaną organizacją regularnych rozgrywek dla młodzieży w miesiącach czerwiec-sierpień." - interpelacja złożona na piśmie...

Ubytki drogowe (zrealizowana)

2015-04-14 16:01
"W związku z zakończeniem terenowego przeglądu dróg, proszę o uwzględnienie drogi w miejscowości Lichawa jako jednej z najpilniejszej do naprawa cząstkowych. Stan nawierzchni od numeru 1 do numeru 44 jest w opłakanym stanie. Na wskazanym odcinku znajduje się blisko 100 ubytków." - sesja złożona na...

Zamontowanie lustra (zrealizowana)

2015-04-14 16:00
"Proszę o rozważenie apelu mieszkańców Lichawy posiadających domostwa przy drodze Lichawa – Kamostek o zamontowanie w newralgicznym miejscu (zakręt naprzeciwko posesji nr 40) lustra drogowego. 90 stopniowe nachylenie skrętu oraz żywopłot znajdujący się po drugiej stronie drogi bardzo utrudnia...

Przycięcie drzew przy drodze wojewódzkiej nr 481 (zrealizowana)

2015-04-14 15:57
"Zwracam się z prośbą o przycięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej, tuż przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 481. Wysuwające się na pas drogowe konary bardzo często wchodzą w kolizję z busami, autami ciężarowymi lub autobusami szkolnym wyjeżdżającymi z Lichawy na drogę wojewódzką w kierunku...

Oznakowanie numeryczne na drodze Lichawa-Kamostek (zrealizowana)

2015-03-22 22:07
Podczas sesji 26 lutego br. radny Dariusz Cieślak złożył interpelację w sprawie ustawienia oznakowanie numerycznego na drodze Lichawa - Kamostek, przy drodze wojewódzkiej. Stan: zrealizowana

Ponowione: Oznakowanie obszaru zabudowanego oraz tablica informacyjna (zrealizowana)

2012-07-18 17:53
W trakcie XVI sesji Rady Gminy ponowiłem nie zrealizowane do tej pory interpelacje w sprawie oznakowania wjazdów do sołectwa (jako obszaru zabudowanego i obowiązek nie przekraczania 50 km/h) oraz ustawienia w wschodniej części wioski (zatorze) dodatkowej tablicy informacyjnej. Stan:...

Słup energetyczny do naprawy (zrealizowana)

2012-07-18 17:46
W trakcie posiedzenia XVI sesji Rady Gminy, radny Cieślak interweniował po raz kolejny w sprawie słupu energetycznego znajdującego się na przeciwko Zakładu Wędliniarskiego "Lichawa". Słup od jakiegoś czasu jest uszkodzony, zamiast betonowego filara, podtrzymuje go jedynie skromny drut, co stanowi...

Aktualizacja BIP (zrealizowana)

2012-06-27 23:06
W trakcie obrad VI Sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował o uaktualnienie informacji (z naciskiem na dział aktualności) znajdujących się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gminasedziejowice.pl). Stan: Zrealizowana

Ustawienie tablicy informacyjnej (zrealizowana)

2012-06-27 00:00
W trakcie obard VI Sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie potrzeby ustawienia tablicy informacyjnej w wschodniej części wioski (za torami kolejowymi). Stan: zrealizowano

Pęknięcia na drodze Kamostek-Lichawa (zrealizowana)

2012-06-23 23:38
26 kwietnia 2012 w trakcie XV Sesji Rady Gminy, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie pojawiających się pęknięć na drodze Kamostek-Lichawa i zgłoszenia tych uszkodzeń do wykonawcy w ramach obowiązującej gwarancji. Odpowiedź Wójta Gminy Stan: Zrealizowana

Oznaczenia wjazdów do wioski (zrealizowana)

2012-06-23 23:33
25 stycznia 2012 roku w trakcie XIII sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie oznaczenia wjazdów do miejscowości Lichawa jako terenu zabudowanego, co oznaczałoby ograniczenie prędkości na terenie sołectwa do 50 km/h.  Odpowiedź Wójta Gminy  Stan:...

Oznaczenia przystanku autobusowego (zrealizowana)

2012-06-23 00:00
W trakcie posiedzenia III Sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie oznaczenia przystanku autobusowego na drodze wojewódzkiej w miejscowości Lichawa w kierunku Widawy (od kilkunastu lat autobusy zatrzymują się tam bezprawnie). Stan: Zrealizowana

Zabezpieczenie poboczy (zrealizowana)

2012-06-23 00:00
24 lutego 2011 r. w trakcie IV Sesji Rady Gminy Sędziejowice, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie zabezpieczenia i wzmocnienia poboczy przy nowej inwestycji drogowej na trasie Kamostek-Lichawa. Stan: Zrealizowana

Kompleksowa naprawa drogi (odrzucona)

2012-06-23 00:00
W trakcie obard IV Sesji Rady Gminy, radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie rozważenia - w obliczu odwlekającej się w czasie budowy sieci kanalizacyjnej - możliwości przeprowadzenia gruntowej naprawy drogi gminnej prowadzącej przez wioskę. Stan: Nie zrealizowana / odrzucona

Sprawozdanie z przygotowań od obchodów 150-lecia Bitwy pod Sędziejowicami (zrealizowana)

2011-08-01 13:40
W trakcie IX Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny z Lichawy interpelował również o przygotowanie przez Kierownictwo Urzędu Gminy sprawozdania z przygotowań obchodów 150-lecia Bitwy pod Sędziejowicami, które będą miały miejsce na terenie naszej gminy w 2013 roku. Stan: Zrealizowana

Udrożnienie rowów (zrealizowana)

2011-08-01 13:34
W trakcie IX Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny Dariusz Cieślak interpelował w sprawie udrożnienie rowów w Sołectwie Lichawa, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od świetlicy wiejskiej do rzeki. Niedrożność tego odcinka w połączeniu z obfitymi deszczami bardzo często powoduje zagrożenie...

Naprawa ubytków na drodze gminnej (zrealizowana)

2011-07-14 13:27
W trakcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny z Lichawy interpelował o naprawienie częściowych ubytków na drodze gminnej prowadzącej przez wieś. Ze szczególnym wskazaniem, jako na miejsce podwyższonego ryzyka, wyrwny na zakręcie (w okolicy posesji Państwa Krawczyków). Stan:...

Legalizacja przystanku autubosowego (zrealizowana)

2011-07-14 00:00
W trakcie posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny Dariusz Cieślak ponowił swoją interpelację w sprawie "uporządkowania" sytuacji prawnej przystanku autobusowego w Lichawie (po stronie zachodniej). Odświężenie, wcześniej już zgłoszonej interpelacji radny argumentował brakiem...
1 | 2 >>