Echa 23. Sesji Rady Gminy

2013-03-24 14:29

W piątek, po raz 23. w tej kadencji obradowała Rada Gminy Sędziejowice. W dość rozległym planie posiedzenia warto podkreślić kilka ważniejszych punktów.

Przede wszystkim zatwierdzenie projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego….”. Radni wyrazili ostateczne poparcie dla wniosku, który został już złożony w konkursie. Jeśli przygotowany przez naszą gminę projekt zostanie wysoko oceniony i – co za tym idzie – włączony do projektu, będziemy mogli cieszyć się z realizacji trzech kluczowych efektów:

  • Rozdysponowania dla wybranych mieszkańców gminy (zagrożonych wykluczeniem cyfrowym) 150. komputerów z dostęp do Internetu,
  • Powstania dwóch specjalnych sal szkoleniowych, na których organizowane będą zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem,
  • Stworzenia na terenie gminy sieci szerokopasmowego Internetu.

Projekt obejmie swoim zasięgiem 85% miejscowości znajdujących się na terenie gminy, w tym i Lichawe.

Radni zaakceptowali również plan zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na kwotę 40 tysięcy złotych.

Wiecej informacji na blogu radnego