Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r.

2014-02-07 21:43

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór do VII edycji projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

- są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata

- są mieszkańcami gminy Sędziejowice,

- korzystają ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach,

- są osobami bezrobotnymi lub rolnikami

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne w ramach których będą realizowane m. in. następujące formy wsparcia:

- konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,

- szkolenia zawodowe uwzględniające indywidualne predyspozycje uczestników projektu.

- kurs prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa do 21.03.2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w GOPS w Sędziejowicach lub pod numerem tel.: 043/67 715 81 lub 504 182 482