Naprawa ubytków na drodze gminnej (zrealizowana)

2011-07-14 13:27

W trakcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Sędziejowice radny z Lichawy interpelował o naprawienie częściowych ubytków na drodze gminnej prowadzącej przez wieś. Ze szczególnym wskazaniem, jako na miejsce podwyższonego ryzyka, wyrwny na zakręcie (w okolicy posesji Państwa Krawczyków).

Stan: Zrealizowana