Prace moderniazcyjne na boisku do siatkówki (nie zrealizowana)

2015-04-14 16:02

"Proszę o zaplanowanie w miesiącach kwiecień-maj drobnych prac modernizacyjnych na boisku do siatkówki plażowej w Lichawie (wymiana piasku, prace porządkowe) w związku z planowaną organizacją regularnych rozgrywek dla młodzieży w miesiącach czerwiec-sierpień." - interpelacja złożona na piśmie dn. 01.04.2015 r. 

Stan: nie zrealizowana