Szacowanie szkód przezimowania

2012-03-31 09:58

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych na terenie gminy Sędziejowice spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie styczeń– luty 2012 roku uprzejmie proszę o zgłaszanie szkód przez rolników. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach w nieprzekraczalnym terminie do:  06.04.2012 r.

Druki zgłoszeń znajdują się u sołtysa, radnego Rady Gminy, w UG Sędziejowice, pok. 9 oraz na stronie internetowej UG: gminasedziejowice.eu

W oparciu o zgłoszenia powołana Komisja Gminna dokona oszacowania powstałych w gospodarstwie szkód i strat stanowiących zagrożenie ich funkcjonowaniu.

        

         Wójt

/-/ Jerzy Kotarski